O nás

Jsme nestátní nezisková organizace s více než dvacetiletou historií.

Na území Moravskoslezského kraje a na Jesenicku patříme mezi největší poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Jsme součástí celorepublikové charitní sítě pod hlavičkou Charity Česká republika.

25

let zkušeností a pomoci potřebným

30.000

klientů ročně


185

poskytovaných
zdrav., sociálních a dalších služeb

18

oblastních Charit v regionu

1569

zaměstnancůV regionu pomáháme prostřednictvím 18 oblastních Charit. Na území města Ostravy působí Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra a naše organizace. V Malé Morávce je to Charita sv. Martina.

Mapa_DCHOO_2021

Co děláme?

Jako diecézní Charita jsme nadřízeným orgánem oblastním Charitám, které působí v regionu. Vykonáváme vůči nim řídící, metodické, kontrolní a poradní činnosti. Zastupujeme jejich zájmy v kraji a propojujeme charitní práci na celostátní a lokální úrovni. Organizujeme odborná kolegia, na kterých sdílíme zkušenosti a praxi s ostatními kolegy. Realizujeme vlastní projekty, poskytujeme sociální služby a humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí.

Vlastní sociální služby

Poskytujeme sociální služby na území města Ostravy. V nízkoprahových klubech se věnujeme dětem a mládeži, v odborných poradnách nabízíme pomoc při řešení složitých životních situací a v sociálních službách podporujeme rodiny s dětmi i jednotlivce, aby dokázali stát na vlastních nohou.

Podporované bydlení

Nabízíme podporované bydlení lidem, kteří mají ztížený přístup k bydlení způsobený nepříznivou sociální situací. Tento typ bydlení nabízíme v Ostravě-Kunčičkách v domě Na Rampě a v Ostravě-Muglinově ve Vesničce soužití.

Pomoc v zahraničí

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce podporujeme potřebné na Ukrajině a v Moldavsku.

Sociální podnik a výrobna oplatek

Jsme zřizovatelem dvou podniků, které jsou našimi dceřinými společnostmi. V Unitě vyrábíme lázeňské oplatky a hostie. V sociálním podniku Melivita zaměstnáváme lidi se zdravotním omezením, ti vyrábí zdravé svačiny do škol a drobné občerstvení. Mají tak možnost naučit se řemeslu a získat potřebné zkušenosti pro svou další profesní dráhu.

Poslání a cíle

Svůj název odvozujeme od latinského slova caritas – to znamená milosrdná láska.

Naším cílem je prokazování této lásky všem lidem v nouzi. O to usilujeme především prostřednictvím sociálních, zdravotních a dalších služeb, které provázejí člověka od početí do závěru života.

Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní nebo jiné nouzi a s respektem k jejich vyznání, rase nebo národnosti se snažíme naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, podáváme svědectví o rovnosti všech lidí a o hodnotě každého člověka.

Díky charitní síti pod vlajkou Diecézní charity ostravsko-opavské můžeme nabídnout pomocnou ruku těhotné mamince i lidem na sklonku života. Mezi těmito dvěma póly mohou nastat desítky dalších kritických situací, které pomáhají zvládat lidé pracující pod značkou červeného plamenného kříže Charity.


Co je pro nás důležité

Desatero charitní práce - na web_slider_1180x490 px-01

Řídíme se:

• Vlastními stanovami schválenými diecézním biskupem.

Kodexem Charity Česká republika (doplněk Kodexu).

• Ustanovením Kodexu kanonického práva.

Další informace