Základní informace

Fakturační údaje

Adresa: Kratochvílova 931/3, 702 00 Ostrava
IČO: 66181127
DIČ: CZ66181127
Bankovní spojení: 24681090/5500
Raiffeisenbank a. s., pobočka Ostrava

Kontakt

Tel: 599 525 941
Mob.: 733 741 712
E-mail.: info@dchoo.charita.cz 
Datová schránka: ezjuxnu  

O organizaci

Jsme nestátní nezisková organizace, kterou ustanovil 1. ledna 1997 diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. 

  • Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.
  • Prezident: P. Jan Larisch, ThD.
  • Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:
    Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (předseda); Mgr. Ilja Racek, Ph.D.; Ing. Marta Hrušková a P. Jan Larisch, Th.D.

Patříme do celorepublikové charitní sítě v čele s Charitou Česká republika. Naše organizace má holdingovou organizační strukturu, kterou tvoří 18 oblastních Charit s vlastní právní subjektivitou

V čele každé z Charit stojí ředitel, který je jejím statutárním zástupcem. Poradním orgánem ředitele je Rada Charity. Ředitele oblastních Charit jmenuje ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a jsou mu přímo podřízeni. Oblastní Charity provozují jednotlivé zdravotní a sociální služby. Např. ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, domovy pokojného stáří, azylové domy pro lidi bez domova, domovy pro matky v tísni, domovy a chráněné dílny pro zdravotně znevýhodněné, občanské poradny a jiné.

VÍCE INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V REGIONU


Odborná kolegia

Společně rosteme, podporujeme se a předáváme si zkušenosti z praxe během odborných kolegií, na kterých se setkávají zástupci z jednotlivých Charit. Kolegia jsou zároveň poradním orgánem ředitele diecézní Charity.

Více informací o kolegiích


Organizační struktura