Partneři

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

všem Vám, kteří jste podpořili činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, patří srdečné díky.

Děkujeme všem individuálním dárcům, partnerům, institucím a organizacím, sponzorům i dobrovolníkům. Díky patří také těm, kteří se zapojují do veřejných sbírkových akcí, jako jsou např.: Tříkrálová sbírka, Svatodušní sbírka nebo Postní almužna. Speciální poděkování patří dárcům, kteří podporují projekty našeho Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Vážíme si Vaší důvěry a jsme vděčni za jakýkoliv druh podpory, ať už hmotné, dobrovolnou službou, či modlitbou za charitní dílo. 

Spolu s Vámi se nám daří pomáhat potřebným!

Děkujeme!

Veřejná správa:

Česká rozvojová agentura
Evropská unie (Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond evropské pomoci nejchudším osobám)
Fondy EHP a Norska
Městský obvod Slezská Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Úřad vlády České republiky

Další donátoři:

Biskupství ostravsko-opavské
Nadace ČEZ
Nadace Open Society Fund Praha
Tescoma

Partneři:

Bunkr, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Charita ČR
Komunitní skupina – Společná cesta, z.s.
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií
Statutární město Třinec
T-Mobile Czech Republic, a. s.

Uvedený přehled (řazený abecedně a aktualizovaný pro rok 2021) je výčtem klíčových podporovatelů Charity a partnerů našich projektů. Naše úpřímné poděkování patří také všem individuálním dárcům a dalším organizacím, kteří podporují charitní činnost a rozvoj charitního díla.