Sbírky

Přispěním do některé z našich sbírek, dáváte šanci lidem, kteří se v životě potýkají s problémy, zdravotními nebo duševními komplikacemi. Pomáháte nám zároveň podporovat fungování zdravotních a sociálních služeb pro potřebné a rozvíjet charitní dílo.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte!

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Začněte nový rok dobrým skutkem!

Od 1. do 14. ledna můžete v ulicích měst i vesnic potkat Tři krále. S přáním všeho dobrého do nového roku přináší poselství o naději pro potřebné. Připojte se a začněte nový rok dobrým skutkem!

Více informací...

Postní almužna

Postní almužna

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně během postní doby zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně.

Posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Více informací...

Svatodušní sbírka podpoří charitní dílo

Svatodušní sbírka

Závěrem května, u příležitosti svátku Seslání Ducha svatého probíhá ve farnostech sbírka na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské.

Přispějte k rozvoji charitního díla a podpořte sociální služby, které poskytujeme potřebným.

Více informací...

Na vlně pomoci proti bezmoci

Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci

Veřejná sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb.

Více informací...

Sbírka pro samoživitele

Sbírka pro rodiče samoživitele

Díky štědrosti dárců můžeme pomáhat neúplným rodinám přečkat obtížné období. Pokud jste samoživitel nebo samoživitelka a ocitli jste se v nouzi a vyčerpali jste už všechny možnosti, obraťte se na nás.

Více informací...

Sbírka potravin

Národní potravinová sbírka

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Každoročně probíhá na jaře a na podzim v zapojených supermarketech.

Více informací...