Postní almužna

Uni - postní almužna - web

„Stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“ 

(2 Kor 8,9)

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost.

Také v ostravsko-opavské diecézi se lze zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách - postničkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Kdy a jak sbírka probíhá

Sbírka probíhá během postní doby. Lidé si mohou v kostelích na jejím začátku vyzvednout papírové krabičky - tzv. postničky a během půstu si do nich ukládají ušetřené peníze za požitky, které si odřeknou. Papírové pokladničky pak na konci postní doby vrátí zpět do kostela (případně se řídí pokyny duchovního ve farnosti). Částka, kterou si dárci odepřeli, pak pomůže jiným.

Využití sbírky

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou lidé napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít.