Postní almužna

Uni - postní almužna - web

„Stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“ 

(2 Kor 8,9)

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost.

Co je Postní almužna

Vychází ze starobylé postní tradice – almužny – ke které se může připojit každý, nejen lidé věřící. Posláním sbírky je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi. 

Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete, a tím duchovně povyrostete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s místními Charitami využije na sociální pomoc potřebným.

Kdy a jak sbírka probíhá

Sbírka probíhá během postní doby. Lidé si mohou v kostelích na jejím začátku vyzvednout papírové krabičky - tzv. postničky a během půstu si do nich ukládají ušetřené peníze za požitky, které si odřeknou. Papírové pokladničky pak na konci postní doby vrátí zpět do kostela (případně se řídí pokyny duchovního ve farnosti). Částka, kterou si dárci odepřeli, pak pomůže jiným.

Využití sbírky

Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách - postničkách, poputují na pomoc lidem v nouzi. Na spodní stranu papírové schránky mohou lidé napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít.