Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci

Stredni_na_stary_web_Sbirka_ucet_640x130_logo

Když v roce 2020 vypukla epidemie koronaviru, vyhlásila Charita Česká republika v březnu veřejnou sbírku na pomoc zasaženým touto nemocí. Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci pomáhá zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci a důsledky pandemie pociťují dodnes.


Komu je sbírka určena

Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, kteří se vinou pandemie ocitli v tísni a s následky krize bojují dodnes.

Ohrožené skupiny: rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi; lidé, kteří přišli o zaměstnání; lidé s výpadkem okamžitého příjmu; lidé s nízkými příjmy; senioři a osoby se zdravotním postižením; matky a otcové samoživitelé.


Jak o pomoc požádat

Současní klienti Charity se obrátí na svého sociálního pracovníka. Ostatní mohou kontaktovat koordinátorku sbírky. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinová pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snaha o domluvu
s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro Česko.


Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.


Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.


Koho kontaktovat

Mgr. Zuzana Plačková

koordinátorka sbírky v ostravsko-opavské diecézi

tel.: 734 875 532
e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz

 

Zapojte se a podpořte lidi zasažené koronavirem

Zasláním dárcovské zprávy

Na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 
DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

Převodem na sbírkový účet

Na číslo účtu:
44665522/0800
VS 90619

Prostřednictvím Darujme.cz