Sbírka pro rodiče samoživitele

Pomoc samoživitelům-01

Díky štědrosti dárců, kteří přispěli během prosincového adventního koncertu (2020) v České televizi téměř 9,5 milionů korun, jsme mohli pomoci neúplným rodinám přečkat obtížné období, kdy mnohé z nich zasáhla koronavirová epidemie a ztížila jim už tak obtížné životní podmínky. Výnos sbírky byl rozdělen napříč republikou, aby místní Charity mohly efektivně pomáhat přímo v místě svého působení.

V Diecézní charitě ostravsko-opavská jsme ze sbírky darovali samoživitelům a samoživitelkám téměř 700 tisíc korun a pomohli jsme 60 rodinám (celkem 221 lidem). V průměru jsme darovali osamoceným rodičům 9,5 tisíce korun a nejčastěji finance mířily na nákup nábytku do domácností (židle, stoly, postele, skříně) a spotřebiče (pračky, ledničky). Ze sbírky jsme např. podpořili i terapie pro malého Martínka, který zažil zneužívání nebo jsme podpořili maminku samoživitelku, která má autistického syna. Tomu jsme ze sbírky uhradili školkovné ve speciální mateřské školce.

Finance, které jsme ze sbírky získali, byly darovány potřebným rodinám.
Čerpání sbírky bylo ukončeno ke konci roku 2021.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli během mimořádného adventního koncertu v České televizi na pomoc rodičům samoživitelům a samoživitelkám.

Jak bylo možné o pomoc požádat

Pomoc byla potřebným poskytována prostřednictvím místních Charit. Současní klienti Charity se mohli obrátit na svého sociálního pracovníka. Ostatní rodiče samoživitelé mohli kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostali kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti svého bydliště. Ten je provedl celou procedurou sociálního šetření, která zaručí, že peníze z darů budou použity účelně a oprávněně. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probral jeho situaci. Pokud zjistil, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu s pronajímatelem apod.), vyplnil s uživatelem žádost o přidělení finanční pomoci.
 

Forma pomoci

Pomoc měla podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, nebo např. finanční dar. V případě finančího daru musel žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad apod.
 
Omezení podpory
 
Podpora ze sbírky se nevztahovala na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bylo možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud byly vyčerpány jiné možnosti.
 
Kontakt:
Zuzanu Plačkovou, koordinátorka sbírky v ostravsko-opavské diecézi

tel.: 734 875 532
e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz

 
 
Zapojte se a podpořte rodiče samoživitele
 

Zasláním dárcovské zprávy

Na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS PRORODICE 30, 60 nebo 90

Převodem na sbírkový účet

Na číslo účtu: 44665522/0800
VS 9161

Prostřednictvím Darujme.cz