Sbírka pro rodiče samoživitele

Pomoc samoživitelůmZůstáváme nablízku potřebným a díky štědrosti dárců, kteří přispěli během prosincového adventního koncertu v České televizi téměř 9, 5 milionů korun, můžeme pomáhat neúplným rodinám přečkat obtížné období.

Pokud jste samoživitel nebo samoživitelka a ocitli jste se v nouzi a vyčerpali jste už všechny možnosti (nebo znáte někoho takového ve svém okolí), obraťte se na nás:  
 
Kontaktujte:
Zuzanu Plačkovou, která koordinuje sbírku v ostravsko-opavské diecézi:

tel.: 734 875 532
e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz

Jak o pomoc požádat

Pomoc je potřebným poskytována prostřednictvím místních Charit. Současní klienti Charity se mohou obrátit na svého sociálního pracovníka. Ostatní rodiče samoživitelé mohou kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti svého bydliště. Ten je provede celou procedurou sociálního šetření, která zaručí, že peníze z darů budou použity účelně a oprávněně. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci.
 

Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.
 
Omezení podpory
 
Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.
 
 
Zapojte se a podpořte rodiče samoživitele
 

Zasláním dárcovské zprávy

Na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS PRORODICE 30, 60 nebo 90

Převodem na sbírkový účet

Na číslo účtu: 44665522/0800
VS 9161

Prostřednictvím Darujme.cz