Zapojte se

Pomáhejte s námi

Staňte se dobrovolníkem

Pomáhejte s námi a staňte se součástí charitní rodiny! Připojte se k našim dobrovolníkům. Ti pomáhají během mimořádných událostí, koledují během Tříkrálové sbírky nebo pravidelně dochází do charitních služeb, kde obohacují běžné dny našich klientů. Odvážnější z Vás mohou pomáhat v zahraničí a podpořit některý z projektů Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na Ukrajině a v Moldavsku.

Dobrovolníkem u nás

Dobrovolníkem u nás

Darujte svůj čas a popovídejte si se seniory v domovech nebo je vemte na procházku. Buďte chvíli s dětmi a pomozte jim s úkoly. Pomozte nám zorganizovat akce. Nabídněte svůj um při překladu textů nebo jako IT mág. Přidejte ruku k charitnímu dílu...možností jak pomoci je mnoho. Dejte nám o sobě vědět.

Dobrovolníci1_539x360 px_web-01

Dobrovolníkem v zahraničí

Zapojte se do některého z projektů našeho Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na Ukrajině a v Moldavsku. Vyjeďte do Ivano-Frankivska a pomáhejte v dětském domově v Městečku Milosrdenství nebo se staňte dobrovolníkem na anglickém příměstském táboře pro děti ze Zakarpatí.

Staňte se partnerem


Co získáte?

  • Podporou charitní činnosti přispíváte na pomoc lidem v nouzi a na rozvoj služeb pro potřebné.
  • Zvýšíte svůj kredit v oblasti společenské odpovědnosti.
  • Získáte veřejnou prezentaci na našich stránkách a podle přání a rozsahu podpory na dalších materiálech a akcích.
  • Finanční a materiální dary si můžete odečíst z daní.

Jakou pomoc uvítáme?

  • Nabídněte nám své odborné znalosti nebo služby (např. IT služby, právní pomoc apod.). 
  • Uvítáme nabídku manuální výpomoci (např. s malováním, stavebními úpravami, úklidem apod.).
  • Pomoci můžete také nabídkou materiálu, vybavení nebo techniky (např. stavební materiál, kancelářské vybavení, IT technika apod.).

Rádi byste s námi spolupracovali a stali se našimi partnery?

Kontaktujte nás, už teď se těšíme na spolupráci.

Tel.: 733 741 712, 599 525 941
E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p

Našim dlouhodobým parterům a podporovatelům děkujeme!