Nízkoprahový klub Horizont

Kde nás najdete

Adresa

Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky 71800

Na koho se můžete obrátit

Bc. Andrea Šlauerová

vedoucí sociální služby
Tel.: 731 609 868 E-mail: WgqBVZ2k78Ho8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahový klub Horizont

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Diecézní charita ostravsko-opavská

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Andrea Šlauerová

Registrační číslo služby
6583055

Poslání a cíle

  • Jsme zařízení nabízející bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve věku 6-19 let.
  • Poskytujeme dětem pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací.
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je provozováno na dvou místech (Středisko Vesnička soužití, Středisko Horizont).

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti