Komunitní práce

Kde nás najdete

Adresa

Škrobálkova 540/35, Ostrava-Kunčičky 71800

Na koho se můžete obrátit

Bc. Růžena Dunková

vedoucí sociální pracovnice komunitní práce
Tel.: 739 002 750 E-mail: ~nMo4Z2-bgxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Komunitní práce

Typ služby
Komunitní práce

Poskytovatel
Diecézní charita ostravsko-opavská

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny

Další informace

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (SVL) jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí.

Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.