Sociální rehabilitace Šance domova

Kde nás najdete

Adresa

Výhradní 518/18, Ostrava-Kunčičky 71800

Na koho se můžete obrátit

Bc. Helena Peškarová

vedoucí sociální služby
Tel.: 733 621 638 E-mail: 3.yo4Z2h0lxk8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Sociální rehabilitace Šance domova

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Diecézní charita ostravsko-opavská

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Helena Peškarová

Registrační číslo služby
1720675

Poslání a cíle

  • Posláním sociální rehabilitace v Ostravě-Kunčičkách je dát šanci lidem, kteří z důvodu své ztížené sociální situace nemohou vlastními silami získat a udržet si vhodné bydlení, aby se naučili bydlet a žít samostatně, bez pomoci sociální služby.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím