Časté dotazy

Nenašli jste informace o Tříkrálové sbírce, které jste hledali? Ozvěte se nám, rádi vám odpovíme na doplňující otázky.

Kdy Tříkrálová sbírka probíhá?

Tradičně probíhá prvních čtrnáct dní v lednu. V roce 2022 se koledování uskutečnilo od 1. do 16. ledna.

V případě výjimečných okolností, jako byly ty v roce 2021, kdy vinou koronavirových omezení nebylo možné koledovat osobně, se sbírka posunula do online prostředí a termín online koledy byl posunut do 30. 4. 2021. Stejně tak jste stacionární pokladničky mohli vidět ve svém okolí do 24. ledna 2021.

Kdo Tříkrálovou sbírku pořádá?

Sbírku pořádá Charita Česká republika. Sbírku pak organizují v regionech jednotlivé oblastní Charity a koordinují samotné koledování ve skupinkách.

Kdo může koledovat?

Vítáme nové dobrovolníky a do koledy pro Charitu se může zapojit každý. Stačí se registrovat u koordinátora Tříkrálové sbírky v dané oblasti a řídit se jeho pokyny při organizaci sbírky. Vedoucí skupinky pak musí vlastnit občanský průkaz, tzn. musí mít min. 15 let.

Nemáme ale patent na tříkrálové koledování: Koledovat může každý. Tříkrálové koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se chopila této tradice ve prospěch potřebných. Ne každý neoznačený koledník je proto falešný, koledovat pro sebe může kdokoli. Jen nesmí tvrdit, že koleduje pro Charitu, když to není pravda.

Chci koledovat, komu se mám ozvat?

NABOR_BANNER_STREDNI_640x130

Ozvěte se nejbližšímu koordinátorovi sbírky v regionu nebo napište hlavnímu koordinátorovi v diecézi:

Potřebuji potvrzení o daru. Kde ho získám?

Dar odevzdaný koledníkům, stejně jako dar formou odeslané DMS jsou dary anonymní a nelze na jejich základě vystavit potvrzení o daru, či darovací smlouvu.

Pokud tedy takovéto potvrzení potřebujete, např. pro daňové přiznání, zvolte prosím formu bezhotovostní platby na konto Tříkrálové sbírky případně darujte online.

Potvrzení o daru za uplynulé daňové období vám Charita Česká republika vystaví a odešle do konce ledna následujícího roku, (pokud potřebujete vystavit potvrzení v jiném termínu, pište prosím na: dary@charita.cz), když o něj při darování požádáte a zadáte potřebné údaje.  Pokud zadáte svůj e-mail, přijde vám potvrzení v PDF formátu, pakliže e-mailovou adresu neznáme, zasílá se potvrzení o daru poštou.

Pokud si o potvrzení během darování nepožádáte a rozmyslíte si to během roku, lze tak učinit dodatečně prostřednictvím tohoto formuláře. Potvrzení o daru vystaví Charita  na požádání i kdykoliv během roku. Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru během roku nebo si nejste jisti, zda jste zadali všechny potřebné údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese dary@charita.cz.  

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč (Charita vám ale vystaví potvrzení i na nižší částku, protože pro odečet od základu daně lze sčítat všechny dary věnované různým organizacím). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně (viz § 15, odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Co se děje s penězi z pokladniček?

Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních úřadech. Pod úředním dohledem je obsah i spočítán a vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na sbírkový účet. Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Jak se dělí výnos Tříkrálové sbírky?

Tříkrálová sbírka je sice sbírkou celostátní, nicméně její dopad má převážně regionální charakter (80 % výnosu sbírky z koledování míří do regionů). Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

  • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní Charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
  • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
  • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
  • 5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Kde vykoledované peníze pomáhají?

Vykoledované finance použijí jednotlivé Charity na realizaci tzv. záměrů. Ty předem schvaluje Tříkrálová komise. Jde o projekty např. na podporu provozu zdravotních a sociálních služeb, rekonstrukce objektů a rozvoj poskytované péče.

Jak poznám pravé koledníky Tříkrálové sbírky?

Koledníky Charity poznáte podle průkazky vystavené Charitou ČR. Průkazky jsou potvrzené příslušnou diecézní charitou a obsahují podpisy odpovědných osob. Údaje na průkazu koledníka odpovídají údajům uvedeným na průkazu totožnosti, stejně tak se musí shodovat číslo pokladničky, které se také vypisuje do průkazky.

Kasičky s nálepkou Charity Česká republika jsou zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem.