Tradice koledování

Přes 20 let pomoci potřebným

Přes 20 let pomoci potřebným

První koledníci vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Největší dobročinná akce v republice_foto_Ivana Bužková_Člověk a Víra

Největší dobročinná akce v republice

Do organizace a průběhu koledování se každoročně v zemi zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků. V ostravsko-opavské diecézi do ulic vyrazí na 10 tisíc malých králů. Dohromady vyberou do kasiček desítky milionů korun. Za celou dobu existence sbírky vykoledovali pro potřebné 1,5 miliardy korun.

Tři králové_foto_archiv CHČR

Tříkrálová koleda

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky svátku Tří králů, který slavíme 6. ledna. Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky a spolu s přáním Božího požehnání do nového roku, přichází s prosbou o příspěvek na pomoc lidem v nouzi.

K+M+B_foto_I. Bužková_Člověk a Víra

K + M + B

Christus mansionem benedicat 
Kristus požehnej tomuto domu.

Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.