Využití sbírky

Peníze pomáhají např. v Charitním středisku sv. Anežky České_foto: archiv Charity Ostrava

Kde peníze pomáhají

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity.

V roce 2022 podpoří vybrané prostředky v ostravsko-opavské dicézci 49 tzv. záměrů, předem schválených projektů Charit, které pomáhají napříč Moravskoslezským krajem a v části Jesenicka.

Např. v Charitě Frýdek-Místek vybudují tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, děti z azylového domu sv. Zdislavy, který provozuje Charita Ostrava, se mohou těšit na nové herní prvky na dětském hřišti, a v Českém Těšíně vybudují bezbariérové prostory v Charitním centru pro seniory. Celý přehled najdete níže.

Každá koruna pomáhá_foto: archiv Charity Opava

Rozdělení výnosu 

 • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
 • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
 • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
 • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
 • 5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Přehled záměrů na využití Tříkrálové sbírky 2022

 • Charita Bohumín

  • Podpora péče o seniory v Domově pro seniory U Kaple v Dětmarovicích

   200 000 Kč
 • Charita Český Těšín

  • Aktivizační zahrada pro společné setkávání seniorů

   150 000 Kč
  • Zážitkové výlety pro rodiny

   40 000 Kč
  • Bezbariérové prostory v Charitním centru pro seniory

   410 000 Kč
 • Charita Frenštát pod Radhoštěm

  • Podpora a rozvoj paliativní péče

   225 000 Kč
  • Aktivní senior - Podpora aktivizačních činností pro seniory

   175 000 Kč
 • Charita Frýdek-Místek

  • Doučování v Charitě Frýdek-Místek

   300 000 Kč
  • Podpora mobilní hospicové péče

   90 000 Kč
  • Mobilní terén

   200 000 Kč
  • Rekonstrukce Domu pokojného stáří

   600 000 Kč
  • Tréninkový byt pro osoby s duševním onemocněním

   110 000 Kč
 • Charita Hlučín

  • Pořízení nových kompenzačních pomůcek

   200 000 Kč
  • Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě

   300 000 Kč
  • Vytvoření projektu stavby nové sociálně terapeutické dílny

   300 000 Kč
  • Oprava a údržba budovy domova pro seniory

   300 000 Kč
 • Charita Hrabyně

  • Rekonstrukce budovy a terasy Charity Hrabyně

   380 000 Kč
 • Charita Jablunkov

  • Rekonstrukce a bezbariérovost Denního stacionáře sv. Josefa

   210 000 Kč
  • Nákup automobilu a podpora provozu Charitní pečovatelské služby

   160 000 Kč
  • Realizace živé zahrady v Centru pomoci sv. Rafaela

   170 000 Kč
  • Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby - vytváření finanční rezervy

   250 000 Kč
 • Charita Jeseník

  • Výstavba Denního stacionáře Šimon

   400 000 Kč
 • Charita Kopřivnice

  • Přímá sociální výpomoc

   70 000 Kč
  • Podpora péče o seniory v terénní službě

   400 000 Kč
  • Nákup automobilu

   90 000 Kč
 • Charita Krnov

  • Zajištění dovozu kompenzačních pomůcek, elektrických polohovacích lůžek do domácností uživatelů

   300 000 Kč
 • Charita Nový Jičín

  • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

   30 000 Kč
  • Fond Kroužky

   30 000 Kč
  • Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek

   50 000 Kč
  • Aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo

   25 000 Kč
  • Nákup vozidla

   300 000 Kč
 • Charita Odry

  • Obnova vozového parku

   300 000 Kč
  • Nové příležitosti a rozvoj služeb

   150 000 Kč
  • Práce s lidmi bez přístřeší

   50 000 Kč
 • Charita Opava

  • Podpora péče o seniory v charitních terénních službách (Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní hospicová péče Pokojný přístav)

   200 000 Kč
  • Rozvoj chráněného bydlení v Jarkovicích

   1 200 000 Kč
 • Charita Ostrava

  • Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra

   260 000 Kč
  • Podpora Šatníku Charity Ostrava

   60 000 Kč
  • Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilní hospic

   100 000 Kč
  • Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie

   200 000 Kč
  • Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše

   100 000 Kč
  • Vybavení dětského hřiště  v Charitním domě sv. Zdislavy

   80 000 Kč
  • Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava

   500 000 Kč
 • Charita Studénka

  • Údržba a rozšíření zdravotních a kompenzačních  pomůcek v půjčovně

   50 000 Kč
  • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

   20 000 Kč
  • Výstavba nové budovy - Domu sv. Jáchyma

   500 000 Kč
 • Charita sv. Martina

  • Provoz půjčovny

   110 000 Kč
  • Podpora péče o seniory v pečovatelské službě

   110 000 Kč
 • Charita Třinec

  • Údržba a rozšíření kompenzačních pomůcek v půjčovně

   100 000 Kč
  • Terénní práce

   200 000 Kč

 

Přehled záměrů předchozích ročníků Tříkrálové sbírky

Přehled celorepublikových záměrů Tříkrálové sbírky