Adresář

Adiktologická ambulance

Tel.: 731 771 984
U Větrníku 17, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Mgr. Anna Mištová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí