Adresář

Charitní odlehčovací služba

Tel.: 732 178 121
Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Darja Hamalová - vedoucí střediska, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Odlehčovací služba pečuje o osoby se sníženou soběstačností ve věku od 45 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek.

Seznam lidí

Mgr. Darja Hamalová - vedoucí střediska, sociální pracovník
Martina Škarková, Dis. - sociální pracovník