Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 777 903 335
Malá strana 216, Studénka, 742 13
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována na území Studénky, Albrechtiček, Bartošovic, Pustějova a Jistebníku.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - ředitelka Charity Studénka
Mgr. Martina Pituchová - vrchní sestra
Blanka Olšanská - sestra spacialistka