Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 489 675
Školní 1234, Jablunkov, 739 91
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Szotkowská - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Charitní pečovatelská služba je poskytována Charitou Jablunkov od 1.1.2017.

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování individuální podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům, žijícím na území města Jablunkov. Služba nabízí pomoc a podporu v péči o vlastní osobu, domácnost i mimo ni. Usilujeme o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci.

 

Organizace

Seznam lidí