Adresář

Dobrovolnictví

Tel.: 724 257 219
ulice Lánská 128, Třinec Kanada, Třinec, 739 61
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Martin Hořínek, MBA - ředitel Charity Třinec