Adresář

Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny

Tel.: 556 401 726, 774 928 906
Malá strana 460, Studénka, 742 13
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:
  • Doprava autem na odborná vyšetření
  • Registrovaná sociální služba - domovy pro seniory
  • Kapacita 18 uživatelů
  • Našími klienty jsou senioři od 60 let věku, kteří jsou závislí na péči druhé osoby tak, že nemohou být ve svém domácím prostředí
  • Do Domova přijímáme především obyvatele Novojičínska

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - vedoucí zařízení
Mgr. Martina Pituchová - vrchní sestra
Mgr. Linda Fabiánová - sociální pracovník