Adresář

Chráněná dílna textilní

Tel.: 555 333 643
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Bc. Andrea Nováková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí pracovně-společenského uplatnění
Fakultativní služby: NE

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Seznam lidí