Adresář

Nízkoprahový klub Horizont

Tel.: 731 609 868
Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Bc. Andrea Šlauerová - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Andrea Šlauerová - vedoucí sociální služby
Mgr. Klára Silberová - sociální pracovnice
Bc. Lucie Šmuková - pracovnice v sociálních službách
Bc. Veronika Valíčková, DiS. - sociální pracovnice