Svatodušní sbírka

 „…cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.“

Ježíš Kristus (Mt 25, 40)  

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého probíhá každoročně v kostelích sbírka na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské.

Činnost Diecézní charity ostravsko-opavské je úzce spjata se založením Ostravsko-opavské diecéze, kterou jako nejmladší z českých diecézí založil v roce 1996 papež Jan Pavel II. O rok později, 1. ledna 1997, vnikla z pokynu biskupa Františka Václava Lobkowicze ostravsko-opavská diecézní Charita s posláním pomáhat všem lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní či jiné nouzi. Diecézní Charita koordinuje na území Moravskoslezského kraje a v části Jesenicka činnost 18 oblastních Charit a jejich prostřednictvím provozuje jednotlivá zařízení, jako jsou např. domovy pokojného stáří, azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, aj. Nabízí komplexní zdravotní a sociální služby, které provází člověka od jeho narození až po závěr života a ročně poskytne péči 26,5 tisícům lidí. Mimo řídící a dozorčí činnost se diecézní Charita věnuje na Ostravsku sociální a komunitní práci. Dlouhodobě působí také na Ukrajině a v Moldavsku, kde pomáhá seniorům, dětem i lidem postiženým válkou. V diecézi také zaštiťuje Tříkrálovou sbírku a realizuje vlastní projekty.

Výtěžek loňské sbírky podpořil fungování našich čtyř sociálně-dluhových poraden, aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Muglinově i komunitní práci, kterou vykonáváme v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Dále byly podpořeny terénní a ambulantní programy sociálních služeb Horizont a Šance Domova v Ostravě-Kunčičkách.

Děkujeme všem lidem, kteří se rozhodou podpořit i letos charitní dílo v diecézi, ať už modlitbou, dobrovolnou pomocí nebo finančním příspěvkem. Výnos svatodušní sbírky bude využit k zajištění vybraných činností poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou, která své poslání naplňuje již čtvrt století.

Podpořte činnost Charity

číslo účtu: 24681090/5500

S úctou

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské