Svatodušní sbírka

 „…cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.“

Ježíš Kristus (Mt 25, 40)  

Vážení přátelé a příznivci charitního díla,

slavnost Seslání Ducha svatého připadá letos na neděli 23. května 2021. U příležitosti tohoto svátku proběhne v kostelích sbírka na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské.

I přes složitou dobu jste během loňské sbírky darovali Charitě 1.214.917,- Kč. Všem štědrým dárcům patří srdečné poděkování za jejich přispění a to nejen finanční, ale i formou modlitby či dobrovolnickou službou, kterou prokazujete v naší organizaci během roku. Také díky vám se nám daří v praxi naplňovat poslání milosrdné lásky - caritas. Finance podpořily práci se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel, lidmi na okraji společnosti a sociálně potřebnými. V rámci sociálních služeb, které poskytujeme v Moravskoslezském kraji, vybrané prostředky napomohly např. fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nebo sociálně-dluhových poraden. Dále byly podpořeny terénní, komunitní a ambulantní programy střediska Horizont a Šance Domova v Ostravě-Kunčičkách. Váš příspěvek také pomohl našemu Středisku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které pomáhá těm nejchudším na Ukrajině a v Moldavsku.

Jsme vděčni, že navzdory pandemii jste s námi a dohromady můžeme utvářet charitní rodinu a podporovat rozvoj charitního díla. I díky vaší podpoře pokračujeme v poskytování sociálních služeb, které jsme neuzavřeli ani během loňského roku, kdy se onemocnění covid-19 masivně šířilo republikou. Charitní pracovníci šili roušky, které předávali potřebným lidem, pomáhali jsme prostřednictvím Sbírky pro Česko: na vlně pomoci proti bezmoci, díky níž si mnoho rodin udrželo bydlení a nespadlo do dluhové pasti, byli a jsme k dispozici na krizových linkách pomoci a mnoho dalšího.

Výtěžek svatodušní sbírky přispěje k zajištění všech činností poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou, která své poslání naplňuje již 24. rokem a to jak prostřednictvím vlastních středisek, tak i formou podpory oblastním Charitám. Společně se nám tak daří naplňovat poslání caritas - aby se strádajícím dostalo odborné pomoci, ale také služby srdcem. Kéž je nám Slavnost Seslání Ducha svatého příležitostí k zamyšlení a obnově nejen duchovního života.

Děkujeme vám všem, kteří se i v nelehkých dobách rozhodnete podpořit charitní dílo v diecézi, ať už modlitbou, dobrovolnou pomocí nebo finanční podporou.

Podpořte činnost Charity

číslo účtu: 24681090/5500

S úctou

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské