Tiskové zprávy

Hledáte informace ke klíčovým událostem z naší činnosti, které proběhly? To nejdůležitější na jednom místě objevíte v tiskových zprávách.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Diecézní charita ostravsko-opavská vyhlašuje materiální a potravinovou sbírku

Diecézní charita ostravsko-opavská vyhlašuje materiální a potravinovou sbírku

16. 3. 2022, Ostrava
V souvislosti s narůstajícími počty příchozích uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny, vyhlašuje Diecézní charita ostravsko-opavská materiální a potravinovou sbírku pro lidi, kteří v České republice hledají útočiště a potřebují poskytnout základní pomoc. Sbírka potravin a hygienických potřeb potrvá do konce března a připojuje se k ní také 15 oblastních Charit, které působí na území Moravskoslezského kraje.

Stáhnout

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi sečtena. Její výsledky svědčí o lidské solidaritě.

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi sečtena. Její výsledky svědčí o lidské solidaritě.

3. 2. 2022, Ostrava
Po roční odmlce mohli malí koledníci znovu vyrazit do ulic, aby s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Během prvních dvou týdnů v lednu bylo možné přispět koledníkům nebo do statických pokladniček, do konce ledna pak také bezhotovostně i online. Výnos sbírky v ostravsko-opavské diecézi překonal dosavadní ročníky a přiblížil se hranici 21 milionů korun.

Stáhnout

Mikulášská nadílka potěšila děti na Ukrajině

Mikulášská nadílka potěšila děti na Ukrajině

19. 1. 2022, Ostrava
Po páté se na konci roku 2021 podařilo Diecézní charitě ostravsko-opavské předat Mikulášskou nadílku na Ukrajině a s ní i kousek radosti dětem, které nemají tolik štěstí a vyrůstají v oblastech poznamenaných válkou a chudobou. Stejně jako předchozí ročník probíhala sbírka on-line formou a díky štědrosti dárců bylo možné obdarovat třikrát více dětí.

Stáhnout

Tři králové se vrací, začíná Tříkrálová sbírka 2022

Tři králové se vrací, začíná Tříkrálová sbírka 2022

3. 1. 2022, Ostrava
I přes obtížnou dobu vyrazí začátkem ledna koledníci do ulic, aby přinesli lidem radost a požehnání do nového roku. S prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy.

Stáhnout

Darujte kousek radosti dětem z Ukrajiny

Darujte kousek radosti dětem z Ukrajiny

2. 12. 2021, Ostrava
Osmiletý Andrijko by si přál, aby se už nemusel se sourozenci a rodiči před válkou schovávat ve sklepě. Některá přání těchto dětí splnit nedokážeme… Jiná ano…

Pro nejpotřebnější děti, které kvůli války ztratily bezstarostné dětství, pořádá od roku 2017 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku. Cílem je obdarovat potřebné děti a přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, ve kterých žijí. 

Stáhnout

Nová Romská platforma propojí romské lídry z vyloučených komunit

Nová Romská platforma propojí romské lídry z vyloučených komunit

6. 9. 2021, Ostrava
Od září zahájí Diecézní charita ostravsko-opavská dvouletý projekt financovaný z Norských fondů pod názvem „Romští lídři – hybatelé změny“. Projekt se zaměří na sdílení zkušeností, osvětu i vzdělávání uvnitř i vně vyloučených komunit. Diecézní Charita společně s partnery z řad neziskových organizací, měst a univerzity vytvoří regionální Romskou platformu, která propojí romské lídry těchto komunit v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 

Stáhnout