Ostatní služby

Doprava osob

Zvýhodněná přeprava pro seniory a lidi se zdravotním omezením.

Kluby seniorů a volnočasových aktivit

Komunitní práce

  • Diecézní charita ostravsko-opavská

Mateřská/rodinná centra 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nabízí k zapůjčení zdravotní a kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Podporují jejich návrat do běžného života a usnadňují také rodinným příslušníkům péči o své blízké. Pomůcky si mohou zapůjčit osoby zdravotně postižené, nemocné, propuštěné z nemocničního léčení, lidé po úrazech apod. 

Sklady nábytku

Služby pro domácnost

Pomoc lidem se sníženou soběstačností. Služby zahrnují drobné údržbářské práce v domácnosti a na zahradě.

Služby pro pěstouny

Sociální šatníky

Shromažďují darované ošacení a obuv, aby je nabídli lidem v nouzi, především uživatelům sociálních služeb denních center pro lidi bez domova, nocleháren nebo azylových domů.

Stanice pomoci lidem bez přístřeší 

Vývařovna

Vzdělávací centrum (doučování)

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712