Adresář

Sociálně aktivizační služby Horizont

Tel.: 733 621 638, 731 604 218
Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Sociálně aktivizační služby střediska Horizont jsou v rámci Ostravy poskytovány na dvou pracovištích:

  • Škrobálkova 540/35, 718 00 Ostrava-Kunčičky
  • Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky

 

 

Seznam lidí

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby
Bc. Lucie Brezinová - sociální pracovnice
Mgr. Michaela Fischerová - sociální pracovnice
Mgr. Iva Janůlková, DiS. - sociální pracovnice
Markéta Svobodová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Helena Tvarůžková - sociální pracovnice