Milostivé léto II

Milostivé léto II. je výzva, která umožňuje lidem zbavit se exekucí a dluhů. Trvá od 1. září do 30. listopadu 2022. Výzva umožní lidem zbavit se dluhů, které jim vznikly u veřejnoprávních subjektů. Dlužníkům opět stačí zaplatit administrativní poplatek exekutorovi a původní výši dluhu, tzv. jistinu. Přidané úroky a penále budou odpuštěny.

Finanční dar usnadní zbavit se exekucí

Díky spolupráci se statutárním městem Ostrava získala Diecézní charita ostravsko-opavská finanční dar ve výši 2 mil. korun, který má pomoci lidem s oddlužením v rámci Milostivého léta II. Dlužníci, kteří splňují podmínky Milostivého léta II a chtějí svou situaci řešit, ale nemají dostatek finančních prostředků, mohou zažádat o finanční pomoc na splacení jistiny a paušálního poplatku na některé z ostravských charitních poraden. 

Podmínky pro žadatele o finanční pomoc

 • Žadatel o přidělení finanční pomoci musí splňovat obecné podmínky Milostivého léta II, viz níže.
 • Žadatel o přidělení finančí pomoci musí mít bydliště na území města Ostravy.
 • Žádost je nutné podat na některé z poboček ostravských charitních poraden, viz seznam níže.

Podmínky pro schválení žádosti

 • Žádosti o udělení finanční podpory bude individuálně posuzovat komise Diecézní charity ostravsko-opavské dle konkrétní sociální situace dlužníka.
 • Finanční pomoc je určena nejpotřebnějším lidem a sociálně nejslabším skupinám obyvatel (matky samoživitelky, senioři apod.).
 • Klíčové faktory pro schválení žádosti: celková sociální situace dlužníka; ukončení exekuce (nebo její rozhodující části) povede ke zrušení vysokých sankčních poplatků; vyvázání z dluhové pasti díky ukončení veřejnoprávní exekuce, které povede k návratu k normálnímu životu apod.

Objednání

Z důvodu aktuálního vysokého vytížení kontaktních míst,
prosíme, o předchozí telefonické nebo e-mailové objednání
na některém z níže uvedených kontaktů.

Seznam ostravských charitních poraden, kde je možné, po splění podmínek, podat žádost o finanční pomoc v rámci Milostivého léta II:

Podmínky Milostivého léta II

 • Dluh u veřejnoprávní instituce (např. dopravní podniky, technické služby, zdravotní pojišťovny, nemocnice, obce - poplatky za odpad, nájmy v obecních bytech, veřejnoprávní média).
 • Dluh je vymáhán soudním exekutorem + exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
 • Dlužník nesmí být v insolvenci, tzn. neprochází oddlužením.
 • Splacení původní výše dluhu (tzv. jistiny) a poplatku 1815 Kč.

Jak postupovat

 1. Zjistěte, kolik dluhů a exekucí máte a v jaké výši v Centrální evidenci exekucí.
 2. Oznamte exekutorovi doporučeným dopisem, že máte zájem využít Milostivé léto II a zároveň ho požádejte o vyčíslení jistiny vaší exekuce.
 3. Zaplaťte zjištěnou výši jistiny + 1815 Kč - náklady na zastavení exekuce.

ML2_leták_1 ML2_leták2

LETÁK KE STAŽENÍ V PDF ZDE

Seznam ostatních charitních poraden v Moravskoslezském kraji, které pomohou s Milostivým létem II: