Milostivé léto II

Milostivé léto II. je výzva, která umožňuje lidem zbavit se exekucí a dluhů. Trvá od 1. září do 30. listopadu 2022. Výzva umožní lidem zbavit se dluhů, které jim vznikly u veřejnoprávních subjektů. Dlužníkům opět stačí zaplatit administrativní poplatek exekutorovi a původní výši dluhu, tzv. jistinu. Přidané úroky a penále budou odpuštěny.

Finanční dar usnadní zbavit se exekucí

Díky spolupráci se statutárním městem Ostrava získala Diecézní charita ostravsko-opavská finanční dar, který má pomoci lidem s oddlužením v rámci Milostivého léta II.

 • Dlužníci, kteří splňují podmínky Milostivého léta II a chtějí svou situaci řešit, ale nemají dostatek finančních prostředků, mohou zažádat o splacení jistiny a paušálního poplatku na některé z ostravských charitních poraden:
  • Sociálně-dluhová poradna Diecézní charity ostravsko-opavské
   (Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava; Čujkovova 1714/21, 703 00 Ostrava-Zábřeh; Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky; Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov)
  • Poradna Charity sv. Alexandra Ostrava
   (Poradna sv. Alexandra Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava-Dubina)
  • Poradna Charity Ostrava
   (Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice)
 • Podmínkou pro podání žádosti o udělení finančího daru je, aby měli dlužníci bydliště na území města Ostravy.
 • Žádosti o udělení finanční podpory bude individuálně posuzovat komise Diecézní charity ostravsko-opavské.

Podmínky Milostivého léta II

 • Dluh u veřejnoprávní instituce (např. dopravní podniky, technické služby, zdravotní pojišťovny, nemocnice, obce - poplatky za odpad, nájmy v obecních bytech, veřejnoprávní média).
 • Dluh je vymáhán soudním exekutorem + exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
 • Dlužník nesmí být v insolvenci, tzn. neprochází oddlužením.
 • Splacení původní výše dluhu (tzv. jistiny) a poplatku 1815 Kč.

Jak postupovat

 1. Zjistěte, kolik dluhů a exekucí máte a v jaké výši v Centrální evidenci exekucí.
 2. Oznamte exekutorovi doporučeným dopisem, že máte zájem využít Milostivé léto II a zároveň ho požádejte o vyčíslení jistiny vaší exekuce.
 3. Zaplaťte zjištěnou výši jistiny + 1815 Kč - náklady na zastavení exekuce.

Nevíte si rady?

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme:

mob.: +420 731 625 867
bezplatná tel. linka: 800 400 214
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz 
adresa Sociálně-dluhové poradny: Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava

ML2_leták_1 ML2_leták2

LETÁK KE STAŽENÍ V PDF ZDE

Seznam charitních poraden v Moravskoslezském kraji, na které se můžete obrátit: