Odborná kolegia

Kolegia, to jsou setkání odborníků z charitních zařízení a služeb Diecézní charity ostravsko-opavské. Cílem je sdílení informací a zkušeností mezi zdravotně-sociálními službami Charit tak, aby se zvyšovala jejich kvalita a odbornost. Kolegia jsou zároveň poradním orgánem ředitele diecézní Charity.

Úkoly kolegií:

 • Rozvíjet konkrétní a osobní spolupráci mezi pracovníky Charit v diecézi.
 • Nabízet podněty, návrhy a doporučení, která vedou ke zvýšení kvality charitních služeb.
 • Podporovat vzdělávání týmů, sdílet zkušenosti a praxi při naplňování legislativních norem.
 • Monitorovat potřeby lidí v nouzi a hledat vhodné formy pomoci.
 • Zapojovat se do procesu vzniku a změn příslušné legislativy.
 • Rozvíjet spolupráci mezi Charitami na úrovni diecéze i republiky.

V roce 2021 působilo v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské 10 odborných kolegií pro sociálně-zdravotní služby a 4 kolegia pro další aktivity (kolegium projektových manažerů, ekonomů, koordinátorů dobrovolnictví a koordinátorů Tříkrálové sbírky).

Potřebujete více informací o kolegiích?

Kontaktujte vedoucí odborných kolegií Diecézní charity ostravsko-opavské:

Mgr. Kateřinu Cyrusovou

Odborné kolegium domovů pro seniory a denních center pro seniory

Předsedkyně: Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Bohumín
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Hlučín
 • Charita Jeseník
 • Charita Krnov
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava
 • Charita Studénka

Odborné kolegium charitní ošetřovatelské služby

Předsedkyně: Bc. Beáta Dulawová

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Frenštát pod Radhoštěm
 • Charita Hlučín
 • Charita Jeseník
 • Charita Kopřivnice
 • Charita Krnov
 • Charita Odry
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava
 • Charita Studénka
 • Charita sv. Martina (Malá Morávka)

Odborné kolegium metodiků sociálních služeb 

Předsedkyně: Mgr. Pavlína Dvořáková

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Bohumín
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frenštát pod Radhoštěm
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Hlučín
 • Charita Jablunkov
 • Charita Jeseník
 • Charita Nový Jičín
 • Charita Odry
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava
 • Charita Studénka
 • Charita sv. Alexandra (Ostrava)

Odborné kolegium nízkoprahových služeb pro děti a mládež 

Předseda: Jiří Hořínek

Tohoto kolegia se účastní:

 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Krnov
 • Charita Odry
 • Charita Ostrava

Odborné kolegium pečovatelské služby a osobní asistence 

Předsedkyně: Bc. Ivana Kryštofová

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Frenštát pod Radhoštěm
 • Charita Hlučín
 • Charita Jeseník
 • Charita Jablunkov
 • Charita Kopřivnice
 • Charita Krnov
 • Charita Odry
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava
 • Charita Studénka
 • Charita sv. Martina (Malá Morávka)
 • Charita Třinec

Odborné kolegium pro poradenské a krizové služby

Předseda: Mgr. Miroslav Juroška

Tohoto kolegia se účastní:

 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • Charita sv. Alexandra
 • Charita Bohumín
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Odry
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava

Odborné kolegium služeb pro osoby bez přístřeší

Předseda: Mgr. Ivo Křížka

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Bohumín
 • Charita Nový Jičín
 • Charita Ostrava

Odborné kolegium služeb pro rodiny s dětmi

Předsedkyně: Mgr. Zuzana Plačková

Tohoto kolegia se účastní:

 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Ostrava
 • Charita Nový Jičín
 • Charita Studénka
 • Charita Frenštát pod Radhoštěm

Odborné kolegium služeb pro zdravotně postižené

Předseda: Marta Nosková

Ttohoto kolegia se účastní:

 • Charita Hlučín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Jablunkov
 • Charita Jeseník
 • Charita Opava
 • Charita Ostrava
 • Charita sv. Alexandra (Ostrava)

Odborné kolegium zdravotních sester odbornost 913

Předsedkyně: Simona Stefek, DiS.

Tohoto kolegia se účastní:

 • Charita Bohumín
 • Charita Český Těšín
 • Charita Frýdek-Místek
 • Charita Hlučín
 • Charita Jeseník
 • Charita Krnov
 • Charita Ostrava
 • Charita Studénka