Sociálně aktivizační služby Horizont

Kde nás najdete

Adresa

Holvekova 204/44, Ostrava-Kunčičky 71800

Na koho se můžete obrátit

Bc. Helena Peškarová

vedoucí sociální služby
Tel.: 733 621 638 E-mail: 3.yo4Z2h0lxk8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Sociálně aktivizační služby Horizont

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Diecézní charita ostravsko-opavská

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Helena Peškarová

Registrační číslo služby
2280231

Poslání a cíle

  • Posláním sociálně aktivizační služby střediska Horizont v Ostravě-Kunčičkách je podpora rodin s nezletilými dětmi, které čelí dlouhodobé krizové sociální situaci, ohrožující zdravý vývoj dítěte.
  • Podporujeme rodiny v rozvíjení osobních a sociálních schopností a dovedností, se záměrem zlepšit jejich životní úroveň a začlenění se do běžného života společnosti.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

 

Sociálně aktivizační služby střediska Horizont jsou v rámci Ostravy poskytovány na dvou pracovištích:

  • Škrobálkova 540/35, 718 00 Ostrava-Kunčičky
  • Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky