Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Adéla Mikšíková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 599 525 941, 733 741 712     W_rvRWca6lvu5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864     28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, sociálně-zdravotní služby a technicko-provozní činnost
Tel: 731 625 862     68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144     8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M

Mgr. Veronika Mechová, DiS.

Pracovnice humanitární a rozvojové pomoci
Tel: 733 741 216     c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Bc. Andrea Šlauerová

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 731 609 868     WgqBVZ2k78Ho8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Bc. Helena Peškarová

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 733 621 638     3.yo4Z2h0lxk8~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Mgr. Zuzana Plačková

vedoucí sociální pracovnice sociálních služeb
Tel: 734 875 532, 596 241 144     gnMk4Z2h78pu5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys

Ing. Hana Zmudová

mzdová a projektová účetní
Tel: 731 637 316     38AkOjcmZhIkQOQ-YaByO1.7~bGkO1p

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813     88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 734 792 048     8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861     ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g