Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční pomoc dlužníkům v rámci Milostivého léta II, umožnil to dar statutárního města Ostrava Zobrazit fotogalerii

Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční pomoc dlužníkům v rámci Milostivého léta II, umožnil to dar statutárního města Ostrava

V polovině září darovalo statutární město Ostrava Diecézní charitě ostravsko-opavské 2 miliony korun na pomoc dlužníkům v rámci Milostivého léta II. Peníze jsou určeny lidem, kteří chtějí vyrovnat své dluhy, ale po letitém sevření exekucemi je sami nedokážou uhradit.

„Pro exekuované osoby je nereálné vytvořit si jakoukoliv finanční rezervu, ocitají se v dluhové pasti, ze které není snadné se dostat. Díky dlouhodobé spolupráci se statutárním městem Ostrava a poskytnutému finančnímu daru, můžeme efektivněji pomoci těmto lidem, kteří splňují podmínky Milostivého léta II, rozhodli se svou situaci řešit, nicméně nemají dostatek peněz na jednorázové zaplacení původního dluhu a administrativního poplatku,“ vysvětluje Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Podmínky pro podání žádosti o finanční pomoc:
 •
bydliště na území města Ostravy,
 • splnění podmínek Milostivého léta II,
 • podání žádosti v některé z ostravských charitních poraden.

Klikněte níže pro detailnější informace:

Finanční pomoc v rámci Milostivého léta II

Finanční pomoc pro sociálně potřebné 

„Všechny žádosti o udělení finanční pomoci v rámci Milostivého léta II bude prověřovat a schvalovat speciálně sestavená komise Diecézní charity ostravsko-opavské, aby peníze pomohly těm opravdu nejpotřebnějším,“ upřesňuje princip přidělení daru Zuzana Plačková, vedoucí odborných poraden diecézní Charity. „Půjde zejména o sociálně nejslabší skupiny obyvatel, které nemají šanci splatit dluhy v exekuci vlastními silami, a tato pomoc bude klíčová pro jejich nový začátek bez dluhů. Dále budeme hodnotit, zda dar ukončí všechny exekuce, nebo jejich rozhodující část a zda splacení původní jistiny povede k odpuštění vysokých poplatků a sankcí. Kromě sociální situace dlužníka bude pro náš výběr klíčové, zda ukončení veřejnoprávní exekuce pomůže lidem vyvázat se z dluhové pasti, aby mohli začít žít normální život,“ shrnuje Plačková.

Z desítek tisíc téměř milionový dluh

Od začátku září, kdy odstartovalo Milostivé léto II se na ostravské charitní poradny, obrátila asi sedmdesátka lidí, u třiceti z nich byla sepsána žádost exekutorovi o využití Milostivého léta II a vyčíslení jistiny. Diecézní charita ostravsko-opavská zároveň postupně schvaluje jednotlivé žádosti o přidělení finanční pomoci.

„Jedním z klientů, kterému finanční pomoc umožní začít žít normální život bez dluhů, je pan K.
(z důvodu zachování anonymity klienta neuvádíme jeho jméno). Panu K. vznikl dluh na nájemném v obecním bytě v původní výši cca 70 tisíc korun. Dluh se dostal do exekuce a za deset let se vyšplhala konečná dlužná částka včetně poplatku exekutorovi a sankcí na 900 tisíc korun. Přesto, že se klient snažil dluh splácet, ocitl se v začarovaném kruhu, kdy mu stále naskakovaly penále z prodlení, a jistinu dokázal splatit asi jen z 10 %, protože většinu splátek spolkly sankční poplatky,“ popisuje příklad úspěšného oddlužení v rámci Milostivého leta II Miroslav Juroška, sociální pracovník Sociálně dluhové poradny Diecézní charity ostravsko-opavské.

Milostivé léto II potrvá už jen do 30. listopadu 2022 a na dlouhou dobu jde o poslední šanci, jak se zbavit dluhů u státních a veřejnoprávních institucí. Potřebné informace lidem zprostředkuje kterákoliv dluhová poradna, poskytne je i ostravský Sociopoint.

Všem zájemcům doporučujeme, aby se z důvodu aktuálního vysokého vytížení ostravských charitních poboček, objednali předem telefonicky nebo e-mailem. 

Seznam ostravských charitních poraden, na které se mohou lidé s bydlištěm na území města Ostravy obracet s žádostí o finanční pomoc na základě podmínek Milostivého léta II:

Diecézní charita ostravsko-opavská

 • Sociálně-dluhová poradna
  e-mail: poradna@dchoo.charita.cz
  tel.: +420 731 625 867, bezplatná tel. linka: +420 800 400 214

  > pobočka Ostrava-Centrum, Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava
  > pobočka Ostrava-Kunčičky, Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky
  > pobočka Ostrava-Muglinov, Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov
  > pobočka Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 1714/21, 703 00 Ostrava-Zábřeh

Charita Ostrava

 • Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
  e-mail: poradna@ostrava.charita.cz
  tel.: +420 731 625 767, tel.: +420 599 526 906

Charita sv. Alexandra

 • Poradna sv. Alexandra Ostrava, Fr. Formana 13, 700 30 Ostrava-Dubina
  e-mail: poradna@alexandr.charita.cz
  tel.: +420 731 625 840, tel.: +420 596 611 207

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g