Diecézní charita ostravsko-opavská slaví 25 let, uspořádá odbornou konferenci

Diecézní charita ostravsko-opavská slaví 25 let, uspořádá odbornou konferenci

U příležitosti 25. výročí, které letos Diecézní charita ostravsko-opavská slaví, uspořádá odbornou konferenci na téma Proměny sociální práce v čase. Ta se uskuteční v úterý 27. září od 9 h. v Ostravě.

Konference je určena odborné veřejnosti z řad sociálních pracovníků, zaměstnavatelů, zadavatelů a vzdělavatelů, ale také širšímu publiku, které se zajímá o dané téma. Záštitu nad konáním konference převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiří Navrátil, MBA a koná se ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, která poskytla zázemí pro uskutečnění této události.

25 let na cestě

„Od začátku roku jsme si naše 25. výročí připomenuli během několika akcí. S veřejností jsme ho v červnu oslavili na tradiční Diecézní pouti Charit, během které se lidé mohli dozvědět také zajímavosti z historie naší činnosti. Pro naše zaměstnance jsme začátkem září uspořádali charitní 25 km dlouhé putování s poděkováním za každý rok naší činnosti,“ popisuje výroční harmonogram Kateřina Cyrusová, zástupkyně ředitele pro oblastní Charity a dodává: „završením plánovaných akcí je připravovaná konference pro odbornou veřejnost.“

Proměny sociální práce v čase

Mezi mluvčími se představí např. Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel Caritas - Vyšší odborné školy sociální v Olomouci, který bude hovořit o změnách v přípravě sociálních pracovníků a pracovnic; doc. Michal Opatrný, Dr. theol., vedoucí Katedry sociální a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který nastíní ideu charity a myšlení sociální práce nebo Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně pro řízení Sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí s tématem plánovaných legislativních změn.

Odpolední programový blok bude pokračovat workshopy zaměřenými na komunikaci, standardy kvality a leadership v sociální práci.

PROGRAM KONFERENCE / REGISTRACE

Pro osobní účast na konferenci je nutná registrace. Konference bude přenášena také online, viz odkaz výše.

Diecézní charita ostravsko-opavská vznikla 1. 1. 1997 z pokynu ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze s posláním pomáhat všem lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní či jiné nouzi.

Na území Moravskoslezského kraje a v části Jesenicka patří mezi největší nestátní poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Koordinuje činnost 18 oblastních Charit a jejich prostřednictvím provozuje jednotlivá zařízení, jako jsou např. domovy pokojného stáří, azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti a mládež aj. Nabízí komplexní zdravotní a sociální služby, které provází člověka od jeho narození až po závěr života a ročně poskytne péči 30 tisícům lidí.

Mimo řídící, dozorčí a metodickou činnost se diecézní Charita věnuje na Ostravsku sociální a komunitní práci. Dlouhodobě působí také na Ukrajině a v Moldavsku, kde pomáhá seniorům, dětem i lidem postiženým válkou. V diecézi také zaštiťuje Tříkrálovou sbírku a realizuje vlastní projekty.

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g