Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Vojtěch Matušinec

vedoucí technického úseku a zástupce ředitele
Tel: 603 502 058     chwDV1.488GE97d_Y7c-T65j4mnr2e7a95pJ

Judita Mudra

asistent služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370     5nqs-Z2eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g

Mgr. Michaela Mičová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 593 035 048, 736 142 104, 601 351 077     8bprR3b7Tfvm5f56LToyYeca95prRb~lW5pJ

Mgr. Jana Mončková

mzdová a personální účetní
Tel: 555 333 637, 604 181 079     58AkO_efYdBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861     ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g

Kamila Macurová

sociální pracovnice, manažerka PR
Tel: 730 844 496, 731 140 095     68zs2Z2eW-HB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Mgr. Marie Michálková

zdravotní sestra DZP
Tel: 739 901 051     88EsVWcaYanv1~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb

Ing. Ludmila Moniaková

administrativní pracovník Dům pokojného stáří
Tel: 739 002 793     7nqwZ-548hAsR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Bc. Petr Matěj

vedoucí
Tel: 599 527 494, 737 553 160     g_vC2Zl7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Bc. Dagmar Máchová

vedoucí střediska
Tel: 732 619 544, 599 508 505     Z8twRb2eW-uy.Z4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Nikola Majová

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 872     9bxy2Z2eWcBFRYUSZ-uy5W7%WkvDRW7r

Hana Machů

pečovatelka
Tel: 736 470 626    

Veronika Miari, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 867     _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys

Jana Maluchová

pracovník v sociálních službách
Tel: 732 628 731     6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys

Bc. Alena Matýsková

sociální pracovník
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Terezie Mikundová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 404 751     a.Eob7948bxE42enW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ