Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ivana Střížová

vedoucí Vývařovny AVE
Tel: 584 435 222, 604 360 778     4onxRWil~bMy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M

Mgr. Nikola Slováková

sociální pracovník
Tel: 733 166 486     WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Petra Sabelová

vedoucí oddělení
Tel: 730 589 319     _.GBRWi7X.yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Andrea Strachanová

pracovník v sociálních službách, peer konzultant
Tel: 603 974 259     WgqBVZ2kaknmYZdgc8m%C1.7~bGkW_29g

Tereza Staroščáková, Dis.

PR manažer, koordinátor dobrovolníků
Tel: 734 682 682     a.EobZ2ka8Ey915c-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Dagmar Smetanová

vedoucí koordinátor služeb
Tel: 553 775 370, 731 625 639     Z8twRb2k8.Gk4~l7VX~r8Z6q9.kmYZhaa8kmb

Marie Seidlerová

pracovnice charitního šatníku
Tel: 603 986 394    

Martina Schreierová

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 725 104 454     88EDZ.54%-uBV79j-onjGKaj9hIhT65j4knhTj

Petra Supiková, DiS.

vedoucí CHSAS, sociální pracovnice
Tel: 732 955 839     _.GBRWim_bxy.Z4WH~Eo4cj7a5prRb~lW5pJ