Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048     g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378     8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Jana Drahošanová, DiS.

socialní pracovník - Chráněné bydlení
Tel: 555 333 645, 733 676 704     58AkO2h73hFk4~l7VX~k23n79_EhT65j4mnhTj

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí
Tel: 599 508 503, 732 178 501     7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Bc. Beáta Dulawová

vedoucí střediska, zdravotní sestra
Tel: 603 287 700     X.nDRW8m78Jy.Z4WH-rC1ij_%bAhT65j4mnhTj

Marcela Ďurišová

vrchní sestra DZP
Tel: 731 140 093     88EmV-54ZnEs9~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb

Bc. Růžena Dunková

vedoucí sociální pracovnice komunitní práce
Tel: 739 002 750     ~nMo4Z2-bgxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g

Ing. Jaroslav Doležel

vedoucí
Tel: 596 236 411, 733 741 551     c8pvRf4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Ing. Hana Dvorská

pečovatelka
Tel: 731 140 079    

Mgr. Marcela Dyrdová

sociální pracovník
Tel: 731 759 039     88EmV-54ZrEn5f56LTprRb~lW~zhTj

Ing. Růžena Recmanová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 603 884 856